حریـــــــــــــــــــــــــــــــــم عشــــــــــــــــق گاهی ارزش داره از همه چیزت بگذری تا لبخند رو به لبای یکی هدیه کنی گاهی میتونی با یه کار کوچیک همون لبخند رو بکاری رو لباش گاهی مهم اینه که بخوای بخندونی اون وقت خدا هم میخنده گاهی از خودت بگذر ... فقط گاهی ... http://smsdooni2.mihanblog.com/ اینم کلبه ماست اومدین نظر یادتون نره tag:http://smsdooni2.mihanblog.com 2018-03-18T21:49:06+01:00 mihanblog.com خنجـر حـرف تــو 2018-03-11T09:34:26+01:00 2018-03-11T09:34:26+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/759 علی * گیریـم خنجـر حـرف تــو بر پهـلوی باورها نشست نـوش دارویی شرابـی شیونـی شعـری ، به کارش میکنیم دل که چرکیـن شد چه کارش میکنیم ؟! ⬛محمدرضا شفیعی کدکنی IMG_20180224_154001.jpg

گیریـم خنجـر حـرف تــو بر پهـلوی باورها نشست
نـوش دارویی
شرابـی
شیونـی
شعـری ، به کارش میکنیم
دل که چرکیـن شد چه کارش میکنیم ؟!
⬛محمدرضا شفیعی کدکنی
]]>
مرحبا ای یار 2018-03-10T05:01:58+01:00 2018-03-10T05:01:58+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/758 علی * مرحبا ای یار، من مستم ز چشمانت یقین می برد قلب مرا یاد تو ای زیبا ترین هم سرای قلب من، سر زن و هم دل جا گذار جسم من قربان تو، وا کن دلُ و بر جان نشین سینه پُر درد است و درمانش نگاهی از نگار یار من شو ناز کن، دل باز کن، عشق است چنین اینچنین هر لحظه ام، یادت به رویا ساز شد دل به غم دمساز شد، برخیز و رخسارم ببین یک شبی بر تخت رویای تو باید رخنه شد رخت و تختت را به هم پیچیده و دل در کمین من به یادت عادت دیرینه دارم دلبرم یاد تو مشروب و من هم ساقیِ مستم، همین 1517482767696029_large.jpg
مرحبا ای یار، من مستم ز چشمانت یقین
می برد قلب مرا یاد تو ای زیبا ترین

هم سرای قلب من، سر زن و هم دل جا گذار
جسم من قربان تو، وا کن دلُ و بر جان نشین

سینه پُر درد است و درمانش نگاهی از نگار
یار من شو ناز کن، دل باز کن، عشق است چنین

اینچنین هر لحظه ام، یادت به رویا ساز شد
دل به غم دمساز شد، برخیز و رخسارم ببین

یک شبی بر تخت رویای تو باید رخنه شد
رخت و تختت را به هم پیچیده و دل در کمین

من به یادت عادت دیرینه دارم دلبرم
یاد تو مشروب و من هم ساقیِ مستم، همین
]]>
عاشقم 2018-02-20T05:57:11+01:00 2018-02-20T05:57:11+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/757 علی * عاشقم ، اهل همین کوچه ی ، بن بست كناری كه تو از ، پنجره اش پای به قلب منه دیوانه نهادی .. .. 56.jpg
عاشقم ،

اهل

همین کوچه ی ،

بن بست كناری

كه تو از ،

پنجره اش پای به قلب منه دیوانه

نهادی .. ..
]]>
صبر 2018-02-19T09:48:58+01:00 2018-02-19T09:48:58+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/756 علی * قدر تو به اندازه ی صبر توست … و رازهایت ، نهفته در صبرهایت اصلا تو آمده ای که صبر کنی ! 10531504325431776500.jpg
قدر تو به اندازه ی صبر توست …

و رازهایت ، نهفته در صبرهایت

اصلا تو آمده ای که صبر کنی !
]]>
صبر 2018-02-19T09:48:03+01:00 2018-02-19T09:48:03+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/755 علی * قدر تو به اندازه ی صبر توست … و رازهایت ، نهفته در صبرهایت اصلا تو آمده ای که صبر کنی ! 10531504325431776500.jpg
قدر تو به اندازه ی صبر توست …

و رازهایت ، نهفته در صبرهایت

اصلا تو آمده ای که صبر کنی !
]]>
می خوانمت خط به خط مو به مو 2018-02-14T04:51:29+01:00 2018-02-14T04:51:29+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/754 علی * صدایم را به یاد آر اگر آواز غمگینی به پا شدمن این شعر گرانم که از ارزانو ارزانی جدا شدمن هر چه ام با تو زیباترم بر عاشقت آفرینی بگوتابیده ام من به شعر تنت میخوانمت خط به خط مو به موبی تو بی شب افروزی ماندنت بی تب تندو پیراهنتشک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخوردبی تو بی شب افروزی ماندنتبی تب تندو پیراهنتشک نکن من که هیچآسمان هم زمین میخوردشعر آهنگ جدید چارتار آسمان هم زمین میخوردصدایم را به یاد آر اگر آواز غمگینی به پا شدمن این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شدمن هر چه ام با تو زیباتر
10531441227289121520.png

صدایم را به یاد آر اگر آواز غمگینی به پا شد

من این شعر گرانم که از ارزانو ارزانی جدا شد

من هر چه ام با تو زیباترم بر عاشقت آفرینی بگو

تابیده ام من به شعر تنت میخوانمت خط به خط مو به مو

بی تو بی شب افروزی ماندنت بی تب تندو پیراهنت

شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد

بی تو بی شب افروزی ماندنت

بی تب تندو پیراهنت

شک نکن من که هیچ

آسمان هم زمین میخورد

شعر آهنگ جدید چارتار آسمان هم زمین میخورد

صدایم را به یاد آر اگر آواز غمگینی به پا شد

من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد

من هر چه ام با تو زیباترم بر عاشقت آفرینی بگو

تابیده ام من به شعر تنت میخوانمت خط به خط مو به مو

بی تو بی شب افروزی ماندنت بی تب تندو پیراهنت

شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد

بی تو بی شب افروزی ماندنت

بی تب تندو پیراهنت

شک نکن من که هیچ

آسمان هم زمین میخورد

]]>
حالا کجا مانده‌ای 2018-02-13T10:18:28+01:00 2018-02-13T10:18:28+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/753 علی * در زمستانی که بی‌هنگام آمده بود و ابرهایی که ناغافل، تو بهار را به پنجره‌ام هدیه کردی و ماه مهربان را به دست‌هایم. حالا کجا مانده‌ای photo_2018-02-03_06-26-58.jpg
در زمستانی که بی‌هنگام آمده بود
و ابرهایی که ناغافل،
تو
بهار را به پنجره‌ام هدیه کردی
و ماه مهربان را
به دست‌هایم.
حالا کجا مانده‌ای
]]>
دوست داشتن تو..! 2018-02-10T07:00:00+01:00 2018-02-10T07:00:00+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/752 علی * جمعه ها همه چیز تعطیل است..! الا دوست داشتن تو..! من هر صبح جمعه براے دوست داشتنت شروع مے کنم زندگیمـ را ... love__by_bethem.jpg
جمعه ها همه چیز تعطیل است..!
الا دوست داشتن تو..!
من هر صبح جمعه براے دوست داشتنت
شروع مے کنم زندگیمـ را ...
]]>
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ 2018-01-23T10:07:15+01:00 2018-01-23T10:07:15+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/751 علی * ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ، ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ است، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﻧﺪ، ﮐﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﻮﺍﺱﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻝﺷﺎﻥ ﭘﯽ ﺗﻮ، ﺩﻝِ ﺗﻮ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺗﻮﺳﺖ... ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﻧﺪ...ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮﻧﺪ... ﻫﻤﯿﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دلتنگت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ، ﻭﻗﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩﺕ... ﻭﺟﻮﺩﺕ... ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ... ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﭼﻪ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮔﺎﻫﯽ، ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭ ﺳ
ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ،
ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ است،
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﻧﺪ،
ﮐﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﻮﺍﺱﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ،
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻝﺷﺎﻥ ﭘﯽ ﺗﻮ، ﺩﻝِ ﺗﻮ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺗﻮﺳﺖ...
ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ،
ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﻧﺪ...ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮﻧﺪ...
ﻫﻤﯿﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دلتنگت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ،
ﻭﻗﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ،
ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩﺕ... ﻭﺟﻮﺩﺕ... ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ
ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ...
ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﭼﻪ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮔﺎﻫﯽ، ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ...ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﭘﯿﻐﺎﻡ، ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ...
ﺣﺲِ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩنت ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ،
ﻧﺒﻮﺩنت ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ...
ﻭﻗﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺖ ﭘُﺮﺩﺭﺩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯽ، ﺗﺎ ﺁﺩﻡﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﮑﻨﯽ.
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ،
ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ،
برایم ﭘُﺮﺍﺭﺯشند...
ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻣﺸﺎﻥ...
]]>
عشق و دگر هیچ 2018-01-21T04:59:45+01:00 2018-01-21T04:59:45+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/750 علی * ما تماشاچیانی هستیم که پشتِ درهای بسته مانده ایم دیر آمدیم، خیلی دیر! پس به ناچار حدس می زنیم شرط می بندیم شک می کنیم و آن سوتر، در صحنه بازی به گونه ای دیگر در جریان است.. IMG_20180118_225112.jpg
ما تماشاچیانی هستیم
که پشتِ درهای بسته مانده ایم
دیر آمدیم، خیلی دیر!
پس به ناچار
حدس می زنیم
شرط می بندیم
شک می کنیم
و آن سوتر، در صحنه
بازی به گونه ای دیگر در جریان است..
]]>
دلگیری 2018-01-20T06:43:22+01:00 2018-01-20T06:43:22+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/749 علی * گاهے دلت نہ عشق مے خواهد ...نہ عاشقانہ .... 1053500x573_1516182179025035.jpg
گاهے دلت نہ عشق مے خواهد ...نہ عاشقانہ ....]]> آمـــد امـــا 2018-01-20T06:41:02+01:00 2018-01-20T06:41:02+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/748 علی * آمـــد امـــا در نگاهــش آن نوازش ها “نبــــــود… 1053500x557_1516255890766400.jpg
آمـــد امـــا در نگاهــش آن نوازش ها “نبــــــود…]]> تنهاترین تنها 2018-01-19T13:59:04+01:00 2018-01-19T13:59:04+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/746 علی * دلم تنهاترین تنهاست امشب عجب شوری به دل برپاست امشب مرا جز اشک دیگر سفره ای نیست دلم فکر شب فرداست امشب 1053500x739_1515870642180758.jpg
دلم تنهاترین تنهاست امشب

عجب شوری به دل برپاست امشب

مرا جز اشک دیگر سفره ای نیست

دلم فکر شب فرداست امشب
]]>
درمانی هنوز...! 2018-01-18T05:17:07+01:00 2018-01-18T05:17:07+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/745 علی * دل زِ تن بردی و... در جانی هنوز.‌.. دردها دادی و... درمانی هنوز...! امیرخسرو_دهلوی 1053500x672_1508942909883006.jpg
دل زِ تن بردی و...
در جانی هنوز.‌..
دردها دادی و...
درمانی هنوز...!

امیرخسرو_دهلوی
]]>
جای تو خالی‌ست 2018-01-01T09:45:56+01:00 2018-01-01T09:45:56+01:00 tag:http://smsdooni2.mihanblog.com/post/744 علی * جای تو خالی‌ست در تنهایی‌هایی که مرا تا عمیق‌ترین دره‌های بی‌قراری می‌کشانند جای تو خالی‌ست در سردترین شب‌هایی که لبخندهای مهربانی را به تبعید می‌برند جای تو خالی‌ست در دریغ نامکرری که به پایان رسیدن را فریاد می‌کنند جای تو خالی‌ست در هر آن ناکجایی که منم.. 500x592_1514484741466625.jpg
جای تو خالی‌ست در تنهایی‌هایی
که مرا تا عمیق‌ترین
دره‌های بی‌قراری می‌کشانند

جای تو خالی‌ست
در سردترین شب‌هایی
که لبخندهای مهربانی را
به تبعید می‌برند

جای تو خالی‌ست
در دریغ نامکرری
که به پایان رسیدن را
فریاد می‌کنند

جای تو خالی‌ست
در هر آن ناکجایی که منم..
]]>